วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:57 น.

การเมือง

ศบค.รายงานยอดฉีดวัคซีนโควิด 17 ต.ค. 475,053 โดส

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 12.53 น.

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564  เวลา 12.30 น. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 10,111 ราย หายป่วยแล้ว 1,640,824 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,764,949 ราย เสียชีวิตสะสม 18,242 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 หายป่วยแล้ว 1,668,250 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,793,812 ราย เสียชีวิตสะสม 18,336 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 17 ตุลาคม 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 65,677,794 โดส วันที่ 17 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 238,015 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 217,372 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 19,666 ราย รวม 475,053 โดส

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 241,471,559 ราย อาการรุนแรง 78,675 ราย  รักษาหายแล้ว 218,700,016 ราย เสียชีวิต 4,914,092 ราย  อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา 45,792,532 ราย 2. อินเดีย 34,081,049 ราย 3. บราซิล  21,644,464 ราย 4. สหราชอาณาจักร 8,449,165 ราย 5. รัสเซีย 7,992,687 ราย ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,793,812 ราย

หน้าแรก » การเมือง