วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 03:54 น.

การเมือง

"สุดารัตน์"เปิดตัวทายาทนายกเล็กเมืองเก่า เป็นผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่นเขต 1

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 14.30 น.

เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 พรรคไทยสร้างไทย นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์ และทีมงานพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่มอบสิ่งของ พร้อมพบปะพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้เปิดตัวนางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทย จังหวัดขอนแก่นเขต 1 ซึ่งเป็นทายาทนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่าหลายสมัย 

คุณหญิงสุดารัตน์ เปิดเผยว่า “จากการลงพื้นที่ภาคอีสาน พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมาก ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อแผ่นดินเพราะได้สร้างคุณูปการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ พรรคไทยสร้างไทย จึงมีนโยบาย “บำนาญประชาชน 3,000 บาท” ให้ผู้สูงอายุสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และเพื่อแบ่งเบาภาระลูกหลานคนวัยทำงาน