วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:42 น.

การเมือง

กรมชลประทาน เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำบางสะพาน

วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 13.10 น.

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564  นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ล่าสุดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ น้ำท่วมสั่งการมายังกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายเพื่อวางแผนดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป ขณะเดียวกันยังกำชับให้กรมชลประทานวางแผนเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย

ทั้งนี้สำนักงานขลประทานที่ 14 ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน และเดินเครื่องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว ยังส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ้านวังยาว ในพื้นที่ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน ที่ชำรุด ซึ่งในขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  ขณะเดียวกันยังได้ประสานขอสนับสนุนรถแบ็คโฮจากสำนักเครื่องจักรกล ขุดเปิดคลองปากปิด จุดที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเร่งการระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดด้วย

นาอกจากนี้อธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับให้ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอาคารชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อลดความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นด้วย

หน้าแรก » การเมือง