วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 12:10 น.

การเมือง

เริ่มแล้ว! กองทัพอากาศปล่อยขบวน "ทัพฟ้าช่วยชาวนา" เชิญชวนอุดหนุนเกษตรกร

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 20.58 น.

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศโท ชัยนาท  ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถขนข้าว โครงการ "ทัพฟ้าช่วยชาวนา"  ณ กรมขนส่งทหารอากาศ ดอนเมือง โดยมี พลอากาศตรี ธีรพล  สนแจ้ง เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ ร่วมพิธี

สำหรับขบวนรถดังกล่าว ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 7  คัน และรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จำนวน 1  คัน ซึ่งกองทัพอากาศให้การสนับสนุนการรับ-ส่งเกษตรกร พร้อมข้าว จำนวน 50  ตัน ประกอบด้วย ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง และข้าวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ จากศาลากลาง จังหวัดยโสธร ถึงปลายทางสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เพื่อนำมาจำหน่ายในโครงการ "ทัพฟ้าช่วยชาวนา"  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ กับ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร 

โดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนพื้นที่ของสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เป็นสถานที่จำหน่ายข้าวและผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนอาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น เป็นสถานที่พักให้แก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าจากต้นทางมายังพื้นที่จำหน่าย 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศตระหนักดีว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากข้าวและสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจร่วมอุดหนุนข้าวและสินค้าเกษตรจากโครงการ "ทัพฟ้าช่วยชาวนา"  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 7  ธันวาคม 2564  เวลา 10.00  - 20.00 น. ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 

หน้าแรก » การเมือง