วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:10 น.

การเมือง

ยอดฉีดวัคซีนโควิด 14 ม.ค. 602,487 โดส สะสมทั้งหมด 108,916,435 โดส

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565, 11.49 น.

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,793 ราย  ผู้ป่วยยืนยันสะสม 92,973 ราย หายป่วยแล้ว 48,630 ราย เสียชีวิตสะสม 218 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563  ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,316,408 ราย หายป่วยแล้ว 2,217,124 ราย เสียชีวิตสะสม 21,916 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 มกราคม 2565 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 108,916,435 โดส วันที่ 14 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน  เข็มที่ 1 จำนวน 56,398 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 144,824 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 401,265 ราย ยอดฉีดทั่วประเทศ 602,487 โดส
 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก  ยอดผู้ติดเชื้อรวม 324,233,702 ราย  อาการรุนแรง 96,194 ราย  รักษาหายแล้ว 265,315,946 ราย เสียชีวิต 5,547,126 ราย   อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา

หน้าแรก » การเมือง