วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 20:23 น.

การเมือง

ยอดฉีดวัคซีนโควิด 15 ม.ค. 453,273 โดส สะสมทั้งหมด 109,369,708 โดส

วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565, 12.05 น.

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565  เวลา 11.30 น. ศูนย์ข้อมูล COVID-19  รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,077 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 101,050 ราย หายป่วยแล้ว 53,517 ราย เสียชีวิตสะสม 227 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563  ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,324,485 ราย หายป่วยแล้ว 2,222,011 ราย เสียชีวิตสะสม 21,925 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มกราคม 2565 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 109,369,708 โดส วันที่ 15 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน  เข็มที่ 1 จำนวน 43,581 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 105,113 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 304,579 ราย ยอดฉีดทั่วประเทศ 453,273 โดส

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก  ยอดผู้ติดเชื้อรวม 326,786,853 ราย อาการรุนแรง 96,385 ราย รักษาหายแล้ว 266,432,374 ราย  เสียชีวิต 5,553,734 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา

หน้าแรก » การเมือง