วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:14 น.

การเมือง

เร่งเครื่องนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ก่อนดีเดย์ 9 มิ.ย. 65 ประชาชนปลูกได้เสรี

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565, 10.23 น.

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 9/2565 โดยมี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ในที่ประชุมมีประเด็นที่ให้ความสนใจ คือ การส่งเสริมการใช้ เพื่อปักหมุดปลายทางของห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์กัญชาให้มีความชัดเจนขึ้น โดยในขณะนี้นโยบายของรัฐสนับสนุนให้มีการพัฒนากัญชา กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ มีการวิจัยสายพันธุ์ กระบวนการผลิต และประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ นอกจากนั้นยากัญชาที่ใช้ในผู้ป่วยยังสามารถใช้ได้ตามสิทธิการรักษา ในส่วนของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้นยังสนับสนุนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ด้วยการจ่ายชดเชยให้กับยากัญชาที่ทุกรายการที่ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ดร.ภก.อนันต์ชัย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การส่งเสริมพืชกัญชาและกัญชงอย่างถูกทิศทางต้องเริ่มจากอุปสงค์ หรือความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาในคณะกรรมการขับเคลื่อยเราพูดคุยเรื่องนี้กันมาก ว่าถ้าไม่รู้ว่าจะผลิตไปใช้กับใคร โรคหรือปัญหาสุขภาพอะไร ก็ยากจะทำให้เกิดการปลูกที่ยั่งยืน วันนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขได้วิเคราะห์ถึงความต้องการทางการแพทย์และสุขภาพที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง หรือ unmet need เราเดินมาถึงปีที่ 3 ที่จะรู้ว่ามีโรคอะไรที่เป็น unmet need ที่กัญชาใช้ได้ผล และมีแพทย์ที่เห็นประโยชน์ของการใช้กัญชา กำลังจะนำทุกคนที่มีประสบการณ์มารวมตัวกันเป็นชุมชนนักปฏิบัติ หรือ community of practice เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ และจัดทำแนวเวชปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ไม่ได้เดินตามตะวันตกทั้งหมด เพราะเราก็มีบริบทของเรา มีสายพันธุ์กัญชาและองค์ความรู้การใช้กัญชาเป็นของเราเอง และสิ่งนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นในการพัฒนาสายพันธุ์และผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชน 

“ซึ่งตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้รับลูกนำไปวิเคราะห์ว่า ผลิตภัณฑ์กัญชาประเภทใดจะประกาศเป็นมาตรฐานกลางให้เอกชนมาขึ้นทะเบียนได้เลย โดยไม่ต้องไปศึกษาวิจัยเอง ซึ่งจะเป็นอย.โฉมใหม่ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการ ตอนนี้เราเร่งทำงานกันมากให้ทันวันที่ 9 มิถุนายนนี้ที่การปลดล๊อคพืชกัญชา กัญชงออกจากรายการยาเสพติดให้โทษจะเป็นไปถูกต้องอย่างกฏหมายเพื่อให้ประชาชนปลูกได้ และมีตลาดรองรับ" ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข กล่าว

หน้าแรก » การเมือง