วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:43 น.

การเมือง

กกต.ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุด

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 10.17 น.

กกต.ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุด

เตรียมพร้อมเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 22 พฤษภาคม 2565

 

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา นั้น

 

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา กรมการปกครองได้แจ้งให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นทั้ง 50 เขตปกครองของกรุงเทพมหานครและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชน ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร เพื่อใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสามารถเข้ารับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ในวันหยุดราชการ โดยเปิดให้บริการในวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา และกรณีพิเศษในวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่22 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา

 

 

 ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ผู้แทนที่ดี มีคุณภาพเข้าไปบริหารท้องถิ่น “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส” ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา โดยพร้อมเพรียงกัน

 

หน้าแรก » การเมือง