วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:02 น.

การเมือง

กกต.ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม."สีน้ำตาล"- ส.ก."สีชมพู"

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 10.30 น.

กกต.ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม."สีน้ำตาล"- ส.ก."สีชมพู"

 

 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมในการจัดสรรบัตรเลือกตั้ง ตลอดจนรับมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 11ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

อนึ่ง สำหรับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะมีขนาด A5 สีบัตรเลือกตั้งเป็นสีชมพู ส่วนบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมีขนาด A4 สีบัตรเลือกตั้งเป็นสีน้ำตาล ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา ได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร หรือบริการสายด่วน 1444

หน้าแรก » การเมือง