วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 18:07 น.

การเมือง

วันวิสาขบูชาโลก! "วราวุธ" ชวนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.49 น.

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ร่วมด้วย นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหาร ทส. โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาว จ.อ่างทอง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านดอนปลาสร้อย (บริเวณหลังวัดม่วง) ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

พร้อมกันนี้ นายวราวุธ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด ทส. พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอของ จ.อ่างทอง ตลอดจนมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้เป็นที่ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารและพี่น้องชาวอ่างทอง ที่มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 ไร่ จำนวน 1,010 ต้น โดยหวังให้เป็นแลนด์มาร์ค สร้างปอดให้กับประชาชนชาวอ่างทองต่อไป

นายวราวุธ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ การเพิ่มการกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ให้ได้ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ค.ศ. 2037 เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี ค.ศ. 2065   

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า เหตุที่เลือกจังหวัดอ่างทองเพื่อปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ วันวิสาขบูชา หรือ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันนี้ เนื่องจากเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ได้เห็นว่า การปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้ทุกที่ ถึงแม้จะไม่มีพื้นที่ป่าก็ตาม แต่เราทุกคนสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นได้ หากมีความตั้งใจ อีกทั้งมีความมั่นใจในศักยภาพของภาคการเมืองและภาคประชาชนที่เข้มแข็งของจังหวัดอ่างทองที่จะสามารถช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้บนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นปอดของ จ.อ่างทองต่อไป 

“และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนมาช่วยกันปลูกต้นไม้คนละ 1 - 2 ต้น หรือมากกว่านั้น ซึ่งหากเรามีต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 ตารางเมตร จะสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตให้กับประเทศไทย เกิดเป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ถือเป็นปัญหาสำคัญของโลกใบนี้ได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาให้ต้นไม้เหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นมาแผ่กิ่งก้านสาขาดูแลมวลมนุษย์และคนไทยตราบนานเท่านาน" รมว.ทส. กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และให้ทุกจังหวัดได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ต่อไป

พระเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ร่วมปลูกต้นไม้ที่เขาค้อตามศาสตร์พระราชา หวังคนไทยพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565   เวลา 09.09 น. พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการศาสตร์พระราชา เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จัดโดยส่วนธรรมนิเทศ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่28  สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดจันทบุรีตราด วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ที่เนินเขาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

หน้าแรก » การเมือง