วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:37 น.

การเมือง

"วราวุธ" ดัน "สุพรรณบุรี" เมืองคาร์บอนต่ำ "เปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันเบนซิน" ขายลิตรละ 20 บาท

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 19.07 น.

"วราวุธ" ดัน "สุพรรณบุรี" เมืองคาร์บอนต่ำ ใกล้สำเร็จอีกขั้น กับโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันเบนซิน” จำหน่ายเกษตรกรลิตรละ 20 บาท ลดรายจ่าย สร้างรายได้มั่นคง พร้อมสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส. สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เดินทางมายังโครงการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนและครบวงจร ณ สวนพุทธชาติ ตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะ ผู้สนใจและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้ตนต้องขอกล่าวชื่นชมผู้นำวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะ และสมาชิกทุกๆคนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ด้วยจุดที่เรายืนอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นบ้านเกิดของเราพัฒนาก้าวหน้าอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต และด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกขณะนี้ต่างพากันพุ่งสูง ซึ่งสิ่งที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ กำลังทำการเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเบนซิน นับเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่สุพรรณบุรีสามารถผลิตน้ำมันเบนซินใช้เองได้ ซึ่งกระบวนการผลิตยังสอดคล้องกับแผนนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราต้องการผลักดันให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองที่ผู้คนคำนึงถึงการลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน และมุ่งเน้นทำกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปล่อยคาร์บอนน้อย และการสร้างระบบนิเวศที่สมดุลในธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ด้านนางสาวพีรดา ปฏิทัศน์  ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการขยะฯ กล่าวว่า ในวันนี้ตนขออนุญาตเปิดตัว “มูลนิธิประชาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะ แห่งนี้ให้ไปไกลมากกว่าเรื่องการจัดการขยะ แต่จะเป็นมูลนิธิที่ทำงานทางความคิดและการผลิตนักปฏิบัติจริง เพื่อก้าวสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ครบวงจร เป็นจุดเริ่มต้นของ สุพรรณบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งกระบวนการต่างๆที่เราผลิตน้ำมันเป็นการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การขุดทองจากกองขยะ = ปฏิวัติสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันโครงการสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันได้ 4 พันกว่าลิตรแล้ว ชาวบ้าน เกษตรกรนำขยะพลาสติกมาขายแก่เรา เราขายน้ำมันแก่ชาวบ้านในราคาที่ถูกกว่าตลาดถึง20บาท เกษตรกรได้ลดค่าใช้จ่าย รัฐวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ช่วยชาวนา ชาวบ้านได้ประโยชน์ น้ำมันดีเซล ชาวนานำไปใช้กับรถไถ รถขุด เครื่องสูบน้ำเข้านา สตาร์ตเครื่องดี เครื่องไม่ตก ควันน้อย ควันเป็นสีขาว ไม่เป็นเขม่าดำ น้ำมันสะอาด ส่วนน้ำมันเบนซิน นำไปใช้กับเครื่องตัดหญ้า”

ซึ่งในขณะนี้ “แนวร่วมปฏิวัติขยะ” เป็นชุมชนแรกในประเทศไทยที่แปรรูปขยะเป็นน้ำมันเบนซินและดีเซล สามารถทำให้เป็นจริงได้เป้าหมายสำคัญการจัดการขยะ คือ การรณรงค์ให้สมาชิกกองทุนดำเนินการแยกขยะภายในครัวเรือน ขยะสด ขยะเปียกในครัวเรือน  เหนือสิ่งอื่นใด คือ สามารถลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการของนางสาวพีรดา นายวราวุธได้ประกาศมอบเงินสบทบให้แก่มูลนิธิจำนวน 100,000บาท ซึ่งมอบในนามของมูลนิธิบรรหารแจ่มใส เพื่อเป็นกำลังใจแก่คนทำงานทุกคน และเตรียมผลักดันให้มีโครงการแบบนี้เช่นนี้กระจายไปทั่วทุกอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้บรรยากาศของกิจกรรมในวันนี้ นายวราวุธพร้อมทีมทำงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้เข้าชมกระบวนการเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมัน และชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี และโมเดลการจัดการขยะของเรือนจำเทศบาลท่าระหัด ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถลดปริมาณขยะและลดค่าใช้จ่ายในการขยะของเรือนจำได้จริง ทั้งนี้โครงการต่างๆจะพัฒนาปรับแผนให้สอดคล้องกับนโยบายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

หน้าแรก » การเมือง