วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 12:09 น.

การเมือง

"กทม." ประกาศสั่งปิดเรียนวันที่ 23 พ.ค. นี้ 1 วัน เหตุมีเลือกตั้ง 22 พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 09.46 น.

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร หรือ "กทม." ออกประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีประกาศกำหนดให้เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พ.ค. 65

ซึ่งในการปฏิบัติงานในวันดังกล่าวได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด "กทม." รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19 จึงจำเป็นจะต้องมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไปยังเด็กนักเรียน

ดังนั้น "กทม." จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ.2543 ข้อ 5 (3) ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 23 พ.ค.นี้ เพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและทำความสะอาดอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ปลอดเชื้อและปลอดภัย ก่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลัง

หน้าแรก » การเมือง