วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:43 น.

การเมือง

กกต.เตือนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุรา

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 21.58 น.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบว่า ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามกฎหมาย ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุรา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง ไปจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง 
 
The Office of the Election Commission of Thailand would like to inform that on Sunday 22nd May 2022, there will be the Bangkok Metropolitan Administration Election and Pattaya city election. Liquor cannot be purchased, sold or distributed from 6 p.m. on Saturday until 6 p.m. on Sunday in Bangkok and Pattaya due to elections. 

หน้าแรก » การเมือง