วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 03:35 น.

การเมือง

“ไทยสร้างไทย” หนุน มติกมธ.กระจายอำนาจฯ เลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 09.49 น.

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ดร.พงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่าจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร มีมติส่งเรื่องถึง ‘มหาดไทย’ พิจารณา เพื่อผลักดันให้การรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ กมธ.และรัฐสภา และปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีขอบเขตอำนาจ และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ตน เห็นด้วย และสนับสนุนแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงตามหลักการประชาธิปไตย ให้ประชาชนในพื้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการพัฒนาจังหวัดของตนเอง เพราะพรรคไทยสร้างไทย มีหลักการ และให้ความสำคัญกับการปลดปล่อย (Liberate) ประชาชนจากพันธนาการทางความคิดแบบอำนาจนิยมและรัฐราชการ ขจัดทุกอุปสรรคขัดขวางการทำมาหากินของประชาชนครตัวเล็ก พร้อมกับสร้างพลังอำนาจ (Empower) ให้กับประชาชน สามารถทำมาหากิน และมีอำนาจการตัดสินใจในท้องถิ่นของตนเอง 

ดร.พงศกร กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยส่วนตัวเห็นว่าการกระจายอำนาจ ควรจะต้องมีการนำร่องในจังหวัดที่มีความพร้อม เพื่อจะได้ดำเนินการปรับโครงสร้าง และรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ และตามหลักการประชาธิปไตย