วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 05:57 น.

การเมือง

"ยุทธพล" เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความแข็งแกร่งให้ ทสม. ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.46 น.

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิด 

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดอบรมฯขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร รวมถึงการอนุรักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ โดยมีเครือข่าย ทสม. เข้าร่วมการอบรม จำนวน 600 คน แบ่งเป็นการปฐมนิเทศในช่วงเช้า จำนวน 300 คน และช่วงบ่าย จำนวน 300 คน ซึ่งการฝึกอบรมนี้ เครือข่าย ทสม. จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ ที่จะได้นำเครือข่าย ทสม. ไปเยี่ยมชม ได้รับรู้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ,ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ) ,วนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี รวมไปถึงวนอุทยานปราณบุรี ในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ขอให้ เครือข่าย ทสม. ได้นำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ นำไปต่อยอด พัฒนา เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครือข่าย ทสม. ทุกท่าน จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งมอบแนวทางการอนุรักษ์ส่งต่อให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ให้ได้รับรู้ รับทราบ ร่วมสร้างจิตสำนึกการเป็นนักอนุรักษ์ตัวน้อย หรือ ทสม.จิ๋ว ในพื้นที่ของท่าน เพื่อคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป

หน้าแรก » การเมือง