วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 04:17 น.

การเมือง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน-กทม.เหนียวแน่น เชิงรุกเฟส 4 ดินแดง

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 17.31 น.

ผู้ตรวจการแผ่นดินเชิงรุกจับมือ กทม. ลุยกันต่อเขตดินแดง หลังตระเวนเสริมความรู้ สมานปัญหา เยียวยาวิถีคนกรุงผ่านมาแล้ว 3 เขต สวนหลวง ทวีวัฒนา ประเวศ พบส่วนใหญ่ร้องเรียนกีดขวางจราจร - ประปาแตก – ไฟฟ้าส่องทางดับ จัดส่งทีมร่วมสางปัญหาเร่งด่วนจบทันควัน ครั้งถัดไปวันที่ 21 สิงหา เฟส 5 เขตภาษีเจริญ

วันที่ 6 สิงหาคม -  นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกิจกรรม “สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานคร” โดยมีนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวกาญจนา ภูมิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร นายสบโชค ณ ศรีโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง  ร่วมกันลงพื้นที่เขตดินแดง โดยนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกหน่วยประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่พี่น้องประชาชน พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ตลาดกลางดินแดง เยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปาะบาง รวมถึงเปิดเวทีรับฟังความเดือดร้อนจากผู้นำชุมชนเขตดินแดงทั้งหมด 23 ชุมชน ณ ลานกีฬาแฟลต 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2

นายทรงศัก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในรูปแบบเคลื่อนที่นี้ ได้ผลดียิ่งโดยเฉพาะการรับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานรัฐเข้าใจระบบ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่วนคนไหนแจ้งว่าเดือดร้อนซึ่งปัญหานั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงแก้ปัญหาทันทีที่ผ่านมาแก้ปัญหาน้ำ-ไฟภายในไม่เกินสองวัน ซึ่งครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม เขตภาษีเจริญ และเพื่อให้ประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนเมืองขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขั้นในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ จะมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรุงเทพมหานครโดยนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในกรอบการทำงาน 5 ด้าน คือ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เร่งด่วน “FAST TRACK OMB & BMA” การประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอำนาจของทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและกรุงเทพมหานคร  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชน  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับเยาวชน และการแก้ไขปัญหาส่งเสริมวินัยทางจราจรและทางม้าลายโดยร่วมกับ สสส.ให้เป็นแกนหลักในการรณรงค์ทั้งกลุ่มผู้ขับขี่ ห้างร้าน และประชาชนผู้เดินถนน

นายทรงศัก ย้ำว่า นอกเหนือจากรูปแบบการจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ หากใครได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังสามารถร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินได้หลายช่องทาง เช่นโทรศัพท์สายด่วน 1676 โทรฟรีทั่วประเทศ จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่เรื่องร้องเรียนไม่สลับซับซ้อน นอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนผ่านwww.ombudsman.go.th , ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นหรือหากมีเอกสารหลักฐานจำนวนมากก็ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน้าแรก » การเมือง