วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:37 น.

การเมือง

 ยกระดับ Soft Power เทรนทักษะผู้ฝึกสอนมวยไทยเทียบเท่าสากล

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 15.02 น.

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับ Soft Power เทรนทักษะผู้ฝึกสอนมวยไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล  ก่อนส่งต่อความรู้ทั่วไทยและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15   มิถุนายน 2567  นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศ ด้วยการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากทุนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น กีฬา การท่องเที่ยว ฯลฯ มวยไทย เป็นหนึ่งในกีฬาที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็น Soft Power เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับคนไทย ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จึงเป็นภารกิจที่กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ด้วยเหตุนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อผลิตผู้ฝึกสอนมวยไทยให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ทั้งนี้ กรมได้จัดฝึกอบรมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมอบหมายให้นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดี เป็นประธานเปิดฝึกอบรมดังกล่าว

ด้านนายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ฝึกสอนด้านมวยไทย จากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนฝึกสอบมวยไทย ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นผู้ที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 โดยได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาผู้ทำหน้าที่ผู้ทดสอบ ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในขั้นตอนการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระบวนการควบคุมการทดสอบ และวิธีการตรวจผล เนื่องจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย มีเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการประเมินผลตามมาตรฐานที่ต้องพิจารณาหลายขั้นตอน อีกทั้งผู้ฝึกสอนมวยไทย จะต้องมีความรู้ความสามารถในการสอนมวยไทย เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญและประโยชน์ของมวยไทย หลักการเบื้องต้น ทักษะการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก ทักษะการรุก การป้องกัน การตอบโต้ แม่ไม้มวยไทย การวัดและประเมินผล คุณธรรม และจรรยาบรรณครูมวยไทย 

“กีฬามวยไทยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย หากได้รับการส่งเสริม ยกระดับ พัฒนาทักษะฝีมือให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากลก็จะสามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทย และอีกนัยหนึ่งไทยเองก็ส่งออกแรงงานคุณภาพไปต่างประเทศ เพื่อดึงเม็ดเงินกลับสู่ไทยอีกทาง” รองอธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 

หน้าแรก » การเมือง