วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 12:39 น.

ภูมิภาค

พิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคาระห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561, 15.41 น.

 

พิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคาระห์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันที่18เมษายน 2561 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร และปฎิบัติธรรมเนกขัมมะ(ศีลจารณี)ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้แทนจากคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมให้โอวาท ซึ่งมีพระเทพศาสนาภิบาล  รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นพระอุปัชฌา มีตัวแทนนักเรียนชาย นำธูปเทียนแพ เครื่องขอขมา ถวายมุทิตาสักการะและตัวแทนนักเรียนหญิงที่เข้าบวชเนกขัมมะ(ศีลจารณี)ถวายมุทิตาสักการะ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร และปฎิบัติธรรมเนกขัมมะ(ศีลจารณี)จำนวน227คน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คัดเลือกนักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่เรียนดี ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เข้ารับพระราชทานพระราชานุเคราะห์ ให้ศึกษาเล่าเรียนตามความสามารถและเหมาะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาในภาคฤดูร้อนของทุกปีจะมีการจัดโครงการบรรพชาสามเณร และปฎิบัติธรรมเนกขัมมะ(ศีลจารณี)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

หน้าแรก » ภูมิภาค