วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 08:12 น.

ภูมิภาค

เปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการเเละคนทุกวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2561

วันเสาร์ ที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 17.32 น.


เปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการเเละคนทุกวัย
เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2561

 


เมื่อเวลา 10.00 น ของวันที่ 07 ก.ค.2561 ได้มีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการเเละคนทุกวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ พร้อมสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมบูรณาการ การดำเนินงานโครงการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน สำนักงานปกครองจังหวัดอุทัยธานี กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดอุทัยธานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี บ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัย เทศบาลตำบลหาดทนง เเละ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วน คนพิการเเละประชาชนพร้อมเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมด้วย 300 คน

 


โดยมี นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวภายในนามของประชาชนที่เข้าร่วม  ว่าโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการเเละคนทุกวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติให้กับคนพิการเเละผู้ดูเเลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ สภาเด็กเเละเยาวชน เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยเเละเตรียมความพร้อมในการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

 


ภายในงาน นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ได้ชมการจำลองสถานการณ์การช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย สถานการณ์ภัยพิบัติเเละการเตรียมความพร้อมรับมือ ฐานการเรียนรู้ เพื่อรับมืออภัยพิบัติ จำนวน 8 ฐาน เพื่อสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และการดูเเลตนเองของคนพิการต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค