วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 00:02 น.

ภูมิภาค

ปากแหว่งเพดานโหว่ความเสี่ยงยังสูง สภากาชาดไทยเร่งช่วยเหลือ

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 14.24 น.

 


ปากแหว่งเพดานโหว่ความเสี่ยงยังสูง
สภากาชาดไทยเร่งช่วยเหลือ

 

สภากาชาดไทย ผ่าตัดศัลกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่นๆฟรี ให้แก่เด็ก และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

วันนี้(21 ส.ค. 61) นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการศัลกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการด้านอื่นๆ ประจำปี 2561  ที่บริเวณชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ(2 เมษายน 2558) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมีนายแพทย์พิชิต  ศิริวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์วิทิต สฤษฏีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ  ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล  คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคระแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมจัดกิจกรรม มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 70 คน

 

 

นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า  จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับโอกาสดีจากสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยที่ได้จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และผู้ที่มีความพิการทางศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกินให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ในการรักษา สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางลำบาก ลดระยะเวลารอคอยส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดทั้งมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการผ่าตัดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความชำนาญมากขึ้น