วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:19 น.

ภูมิภาค

เตรียมสร้างท่าเรือเฟอร์รี่ที่ปากน้ำปราณ เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ อีอีซี. ฝั่งทะเลตะวันออก

วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2561, 15.23 น.

 

เตรียมสร้างท่าเรือเฟอร์รี่ที่ปากน้ำปราณ

เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ อีอีซี. ฝั่งทะเลตะวันออก

 

 

วันที่ 6 กันยายน 61 นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชะอำ-หัวหิน เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจภาคะวันออกหรือ อีอีซี. ที่โรงแรมแบคคัส โฮม รีสอร์ท ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวคิดการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจ อีอีซี. กับการเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพฝั่งทะเลอ่าวไทยใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรปราการ และชลบุรี โดยมีแผนการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวหลักตามแนวทางของโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า(Thailand Riviera) และ มีการกำหนดวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

 

 

มีรายงานว่า สำหรับการวางผังพื้นที่เฉพาะที่ ต.ปากน้ำปราณ จะมีโครงการท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงกับท่าเรือจุกเสม็ด จ.ชลบุรี สามารถรองรับการขนส่งทั้งผู้โดยสารและยานพาหนะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง การดำเนินโครงการจะกระทบพื้นที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) จากนั้นคาดว่าจะมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในพื้นที่จากการท่องเที่ยวทั้งนี้การสร้างท่าเรือเฟอร์รี่มีการศึกษาออกแบบวางผัง 3 แบบ ได้แก่ เมืองท่าอาหารประมงทะเลจากประมงพื้นบ้าน เมืองท่าตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ และเมืองท่านานาชาติสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่.