วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 06:54 น.

ภูมิภาค

ทึ่งครูสาว!เขียนอักษรไทยสวยระดับเทพ เผยทำไมถึงเขียนตัวหนังสือสวย

วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562, 10.18 น.

 

ทึ่งครูสาว! เขียนอักษรไทยสวยระดับเทพ
เผยทำไมถึงเขียนตัวหนังสือสวย

    

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากมีใครถามว่า ทำไมถึงเขียนตัวหนังสือสวย  เป็นคำถามที่หาคำตอบได้ยาก เพราะว่ากว่าที่แต่ละคนจะเขียนลายมือสวยได้นั้น ก็มีปัจจัยหลากหลายประการด้วยกัน บางคนเขียนลายมือสวยเพราะในวัยเด็กได้ฝึกปรือคัดลายมือทุกวันและพัฒนาให้ลายมือสวย บางคนก็ได้พรสวรรค์ที่มาจากฟ้า ลายมือสวย โดยไม่ได้พึ่งอะไร หรือบางคนเขียนสวยเพราะกรรมพันธุ์ ในส่วนตัวของดิฉันที่เขียนลายมือสวยนั้น ก็เพราะอาจจะเป็นพรสวรรค์บวกพรแสวงด้วย

 


นางสาววชิราภรณ์  อิ่นแก้ว  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 3  กล่าวว่า ตัวเองนั้นมีตัวอย่างในการเขียนสวยมาจากคุณพ่อและคุณแม่ ทั้งสองท่านเป็นคนเขียนตัวหนังสือสวย  เท่าที่จำความได้ในตอนที่ยังเป็นเด็กในเวลาหลังเลิกเรียน พอกลับมาถึงบ้านตอนเย็น ท่านทั้งสองจะให้ ดิฉันฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกคัดลายมือทุกวัน ท่านจะคอยเคี่ยวเข็ญให้เขียนตัวหนังสือให้สวย คอยตรวจการบ้าน  ตรวจสมุดที่เขียนมาจากโรงเรียน หากเขียนไม่สวย ท่านก็จะให้เขียนใหม่ให้สวยงาม ทำให้ดิฉันเขียนตัวหนังสือสวย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา     

 


พอตอนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูประจำชั้นก็จะฝึกให้นักเรียนทุกคนคัดลายมือตัวกลมหัวกลมให้ถูกต้อง โดยให้เขียนตามแบบที่ครูเขียนให้ดูบนกระดาน พร้อมทั้งเขียนตามหนังสือ ใบงานที่คุณครูแจกให้ โดยคุณครูจะคอยตรวจและคอยแนะนำให้นักเรียนทุกคนรวมทั้งตัวดิฉันเขียนให้ถูกต้องและสวยงาม ทำให้ข้าพเจ้ามีความเพียรพยายามที่จะเขียนตัวหนังสือให้บรรจงสวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด     

 


เมื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ดิฉันเลือกเรียนห้องศิลป์ภาษา กล่าวคือ เป็นห้องที่เน้นเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ซึ่งวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ดิฉันชอบเรียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในการเรียนวิชานี้ คุณครูจะให้นักเรียนฝึกคัดลายมือ แต่งนิทาน และทำสมุดเล่มเล็ก ซึ่งแต่ละอย่างนั้น ทำให้เราได้ฝึกการเขียนตัวหนังสือแบบต่างๆ ดิฉันจึงได้ศึกษาค้นคว้าการเขียนตัวหนังสือแบบราชการ  และแบบตัวหนังสือต่างๆ  เพื่อนำมาพัฒนาการเขียนตัวหนังสือของตัวเองให้มีความหลากหลาย พร้อมทั้งนำมาปรับมาใช้ให้เหมาะสมกับงานที่เขียนให้ดียิ่งขึ้น      

 

 

พอเริ่มเรียนในระดับปริญญาตรี ดิฉันก็เข้าเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัย  อาจารย์จากทางสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้สอนให้จัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาทุกคนเขียนเพลงคำคล้องจอง รวมไปถึงบัตรคำต่างๆ ทำให้ดิฉันได้พัฒนาการเขียนจากตัวหนังสือที่วัยรุ่นนิยมจะเขียนไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น หรือตัวหนังสือตามสมัยนิยมแบบต่างๆ ดิฉันได้เขียนเป็นตัวหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย คือ ตัวหนังสือจะต้องเป็นตัวกลมหัวกลมแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นตัวหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมากที่สุด  

 

  

 

นางสาววชิราภรณ์   กล่าวต่ออีกว่า  เมื่อมารับราชการครู ทำหน้าที่สอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ก็ได้ฝึกให้นักเรียนเขียน และต้องเขียนเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนตัวเล็กๆ เพราะ “ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน”  ด้วยเหตุนี้ ดิฉันจึงต้องศึกษาหลักการเขียนที่ดีและถูกต้อง เพื่อนำมาปรับใช้ในการสอนนักเรียนให้เขียนลายมือที่สวยงามต่อไป     


ท้ายที่สุดนี้ ขอฝากถึงเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ควรเขียนตัวหนังสือให้บรรจง สวยงาม และเป็นระเบียบ เพราะตัวอักษรไทยถือเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย เราควรภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ ธำรง รักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยสืบไป
        

 

หน้าแรก » ภูมิภาค