วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:50 น.

ภูมิภาค

เปิดกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ “หลวงพ่อคูณ”

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562, 17.46 น.

เปิดกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ “หลวงพ่อคูณ”

 

วันนี้ (21 ม.ค.62) ที่จังหวัดขอนแก่น ดร. สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานวางพวงมาลา พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยเวลา 16.30 น. สวดมาติกาบังสุกุล โดยพระพิธีธรรม 10 รูป จากวัดหนองแวง เวลา 17.00 น. พิธีขอขมาครูใหญ่โดยนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสรสุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ เวลา 19.00น.  สวดอภิธรรม โดย พระธรรมวิสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพนะอารมหลวง เป็นประธานสงฆ์ และพระพิธีธรรม 10 รูป จากวัดหนองแวง และ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. เป็นประธานฝ่ายฆราวาศ