วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 04:39 น.

ภูมิภาค

บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส.จ.นครปฐม

วันจันทร์ ที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 16.45 น.


บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส.จ.นครปฐม

 


นครปฐม บรรยากาศการรับสมัครผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันแรก ของจังหวัดนครปฐม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ทั้ง 5 เขตเดินทางมาสมัครกันอย่างคึกคัก
 
 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครปฐมวันแรก ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้เดินทางมาลงทะเบียนและยื่นเอกสารเพื่อสมัครรับเลือกตั้งก่อนเวลา 08.30 น. บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ และนายสามารถ นาคสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง


นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ขอให้ผู้สมัครทุกท่านศึกษากฎระเบียบกฎหมายให้ดีเพราะกฏิกา ซึ่งปีนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดี ถ้ายังไม่ชัดเจนอะไรสามารถสอบถามทาง ผอ.กกต.  ขอให้ศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง การแข่งขันก็ขอให้การแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม อย่าซื้อเสียงกันให้ใช้ความรู้ความสามารถให้ใช้นโยบายของพรรค ให้ใช้แนวความคิดของตัวเอง อยู่ในกรอบกฏิกา โอกาสนี้ขอให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.