วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:16 น.

ภูมิภาค

สพป.อุบลฯ เขต 2 เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562, 21.59 น.

สพป.อุบลฯ เขต 2 เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
      

 

วันนี้  (11 ก.ย. 62 )  เวลา 09.00 น. นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2  ได้เปิดศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สพป.อุบยลราชธานี เขต 2  ณ  ห้องประชุมศรีตระการ 3  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด และ ประชาชน ที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค  บริโภค  สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถาณการณ์น้ำท่วม  โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 2  มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 42 โรงเรียน
           

 

 

นายวิชัย  แสงศรี  กล่าวว่า การเปิดศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้นในครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน และ ประชาชนมีผู้มีจิตศรัทธา เดินทางเข้ามาร่วมบริจาคสิ่งของ และเครื่องอุปโภค  บริโภค  วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก  ซึ่งทาง สพป.อุบลราชธานี เขต 2  จะได้นำไปมอบให้โรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัย ต่อไป  และหากท่านใดต้องการมอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค  บริโภค  เพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 2  ถนนตระการพืชผล – พนา  ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045 482 410  โทรสาร 045 481 210 ในวัน  เวลา ราชการ

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค