วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 14:52 น.

ภูมิภาค

สกลนคร อลังการไหลเรือไฟบกหนึ่งเดียวในโลก คนนับหมื่นแห่ชมความวิจิตร

วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562, 22.23 น.


สกลนคร อลังการไหลเรือไฟบก

หนึ่งเดียวในโลก คนนับหมื่นแห่ชมความวิจิตร

 

 

อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จัดงานประเพณีไหลเรือไฟบกหนึ่งเดียวในโลก เป็นปีที่ 21 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้ชนรุ่นลูกหลานสืบไป เน้น วัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่หน้าโรงเรียนเต่างออยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร นายชัยมงคล  ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟ ครั้งที่ 21 โดยคนในชุมชนต่างๆร่วมจัดทำขึ้นติดต่อกัน  เพื่อสักการบูชารำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา นับเป็นประเพณีดั้งเดิมที่ชาวเต่างอยภาคภูมิใจ เนื่องจากประเพณีนี้ได้ทำกันติดต่อมายาวนาน ประชาชนรุ่นหลัง  จึงได้ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาถึงยุคปัจจุบัน  โดยในปีนี้มีขบวนเรือไฟจากชาวคุ้มต่างๆ ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการ และประชาชนนำเรือไฟบกเข้าร่วม 10 ขบวน แต่ละขบวนตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้วัสดุธรรมชาติเช่น ต้นกก ผือ หญ้าคา ประดับด้วยใบตองดอกไม้ สื่อถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการฟ้อนแบบสาวภูไท และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตของคนในชุมชนต่างๆ การแสดงโชว์ผลงานการแข่งขันสร้างเรือไฟ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานตามวิถีชุมชน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งจากในพื้นที่และนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาชมการจัดงานกว่า 1 หมื่นคน

 

 

 

สำหรับสาเหตุที่มีพิธีไหลเรือไฟ จากการบอกเล่าต่อกันมาว่า มีพระธุดงค์ได้มาจำพรรษาที่ริมน้ำพุงบ้านเต่างอย และได้ชักชวนชาวบ้านทำพิธีไหลเรือไฟในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับวันทำข้าวสาก โดยในสมัยโบราณใช้ต้นกล้วยมาประกอบเป็นเรือ ประดับตกแต่งด้วยก้านกล้วยและใบกล้วย ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ทำเป็นเรือไฟให้สวยงาม ซึ่งนำใบตอง ใบไม้ ดอกไม้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาประดับตกแต่ง จนเป็นเรือไฟที่สวยงาม  ซึ่งในแต่ละปีได้มีการพัฒนารูปแบบ ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงาม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์สามัคคีของคนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยคืนวันที่13 กันยายน เวลา 19.00 น. จะมีการไหลเรือไฟน้ำที่ลำน้ำพุง ซึ่งแต่เรือไฟแต่ละลำมีความยาว 25 เมตร จำนวน 10 ขบวน ทุกลำประดับประดาด้วยไฟตะเกียง ขึ้นรูปลาดลายต่างๆสว่างไสวในยามค่ำคืนอย่างสวยงาม ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานไหลเรือไฟน้ำ ในวันที่ 13 กันยายน นี้

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค