วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:47 น.

ภูมิภาค

จัดยิ่งใหญ่งานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี62

วันพุธ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562, 23.39 น.


จัดยิ่งใหญ่งานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตา
บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี62

 

 

ศรีสะเกษ แถลงข่าวจัดยิ่งใหญ่งานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562  ชมการแสดงโขนเด็กขุขันธ์และการแสดงแสงสีเสียงตำนานประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองขุขันธ์
 


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน  (ตากะจะ)  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสะอาด  วงศ์รักษ์  นายอำเภอขุขันธ์  น.ส.ธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ นายสืบสวัสดิ์  สืบสายพรหม  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์  และคณะ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562  ซึ่งกำหนดจัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2562  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมและสืบสานต่อ ๆ กันมาสู่รุ่นลูกหลานได้เรียนรู้และแสดงออกถึงความกตัญญู  ตลอดจนเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาว  อ.ขุขันธ์


 
นายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ประเพณีแซนโฎนตา  เป็นประเพณีที่เก่าแก่มีมาแต่ยุคโบราณ  สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีของชาว อ.ขุขันธ์  เชื้อสายเขมร  เป็นพิธีกรรม การเซ่นไหว้  ทำบุญอุทิศส่วนบุญให้บรรพบุรุษ  แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที  การเคารพบรรพบุรุษของลูกหลาน  ซึ่งจะทำการเซ่นไหว้ระหว่างช่วงเข้าพรรษาคือวันแรม 14 - 15  ค่ำ เดือน 10  ของทุกปี   แต่จะเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรษของแต่ละครัวเรือน  ต่อมาในปี  2544  นายชูศักดิ์  อุปนันท์  นายอำเภอขุขันธ์ในสมัยนั้น  ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน  ได้ริเริ่มให้มีการจัด งานประเพณีแซนโฏนตา ของอำเภอขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยใช้ชื่อว่า  “งานประเพณีขุขันธ์  แซนโฏนตา” และในปี  2552  ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่องานประเพณีเป็น “งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฏนตา  บูชาหลักเมือง  ลือเลื่องกล้วยแสนหวี”  โดยพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ)  คือ  ผู้สร้างเมืองขุขันธ์และครองเมืองขุขันธ์เป็นท่านแรก  สำหรับในส่วนของกล้วยจะเป็นธัญพืชที่สำคัญในการนำไปแปรรูปเป็นข้าวต้ม ขนมชนิดต่าง ๆ  กล้วยจึงเป็นสินค้าที่มีการนำมาจำหน่ายในพื้นที่ อ.ขุขันธ์  ช่วงเทศกาลเป็นจำนวนมาก จนเป็นที่มาคำว่าลือเลื่องกล้วยแสนหวี  นอกจากนี้ อ.ขุขันธ์  ยังมีศาลหลักเมืองหินอ่อนที่ยิ่งใหญ่ สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งด้วย  ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศว่า ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.ย. 62 อย่าลืมไปเที่ยวชมงาน รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562

 

  


 
นายสะอาด  วงศ์รักษ์  นายอำเภอขุขันธ์  กล่าวว่า กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ  การแสดงโขนเด็กขุขันธ์ เป็นการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุดยกรบ ตอนที่ 38 หนุมานชูกล่องดวงใจและหย่าทัพ  แสดงวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) การแสดงลุ่มน้ำห้วยสำราญ วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.  การแสดงแสงสีเสียงตำนานประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองขุขันธ์  จำนวน  2 รอบ  ในวันที่ 24  และ 25  กันยายน 2562 เวลา 20.00 น.  ณ สนามหน้าที่ว่าการ  อ.ขุขันธ์ ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในวันที่  25  กันยายน  2562    เริ่มตั้งแต่เวลา  09.00  น. การประกวดสินค้าทางเกษตรได้แก่ กล้วย  และมะพร้าวน้ำหอม การประกวดผ้าไหมการประกวดเสื้อแส่ว และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียง

 

    


 น.ส.ธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า  การจัดงาน รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562 ได้มีการบรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมในการจัดงานครั้งนี้  โดยหากนักท่องเที่ยวต้องการชมงานแซนโฏนตาต้องมาชมที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เพราะถือว่าเป็นออริจินัล ต้นตำรับงานแซนโฏนตา  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชน  ซึ่งหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมงานนี้  จ.ศรีสะเกษ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่สวยงามมากมาย เช่น ชมทะเลหมอกที่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร น้ำตกห้วยจันทร์  น้ำตกสำโรงเกียรติ สวนทุเรียนภูเขาไฟ ไปกราบไหว้ขอพรจากสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวงที่วัดไพรพัฒนา จุดผ่านแดนถาวรไทย - กัมพูชาช่องสะงำ วัดล้านขวด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษแห่งแรกของประเทศไทย วัดพระธาตุเรืองรอง ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ชมครุน้อยเกวียนน้อยที่บ้านสะอางค์  เป็นต้น  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเที่ยวชมการจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ก.ย. 62 ที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

หน้าแรก » ภูมิภาค