วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:51 น.

ภูมิภาค

พ่อเมืองพัทลุงตีกลับงบประมาณ

วันอังคาร ที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 17.07 น.

ผวจ.พัทลุง ตีกลับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เหตุสภาฯผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายไม่โปร่งใส

 

 
ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุงรายงานว่าเมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 8 ต.ค.นี้ ที่ห้องประชุมเล็กศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง นายสมชาย อินปาน รองนายก นายวงรัตน์ เพชรตีบ รองนายกและนายณัฐกิจ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมกันแถลงข่าวต่อประชาชนและสื่อมวลชน กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 


 

แต่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็ฯการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่สุจริต เป็นการให้ความเห็นชอบ ให้ลดจำนวนงบประมาณที่มีจุดมุ่งหมาย มิให้สามารถดำเนินโครงการได้ โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นหรือความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่ ทำให้ประชาชนขาดโอกาส ที่จะได้รับบริการสาธารณะที่มัประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ไม่ชอบด้วยข้อบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จึงส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด


 

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ฝ่ายบริหารได้แสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ด้วยงบประมาณประจำปีจำนวน 570 ล้านบาท สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาวาระที่หนึ่งมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ แต่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเห็นชอบปรับลดงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้หลายโครงการงบประมาณปรับลดจำนวน 21,790,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณโครงการที่กระทบต่อการศึกษาของเยาวชน โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และโครงการก่อสร้าง งบลงทุนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง


 

นายก อบจ.พัทลุง กล่าวอีกว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ส่งคืนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สภา อบจ.พิจารณาดำเนินการตามระเบียบและข้อบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ถือว่าเป็ฯเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น กับสภา อบจ.พัทลุงมาก่อน หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของสภาที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายในเวลา 30 วัน ส่วนขึ้นตอนจะเป็นไปอย่างไรนั้น ก็มีระเบียบให้ปฏิบัติอยู่แล้ว อาจจะดำเนินการไปถึงขั้นจัดทำงบประมาณรายจ่าย เสนอให้สภาพิจารณามีมติใหม่ แต่ยื่นยันว่าฝ่ายบริหารจะเสนองบประมาณรายงจ่ายเท่าเดิมให้ สภาพิจารณาลงมติอีกครั้งก็ได้ ส่วนผลจะเป็นอย่างไร ก็ฝากให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ อบจ.อย่างใกล้ชิดด้วย
 


 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กรณีที่ อบจ.พัทลุง เปิดแถลงข่าวชี้แจงงบประมาณต่อสื่อมวลชนนั้น มีตัวแทนประชาชน ผู้แทนข้าราชการครูและอื่นๆให้ความสนใจ เดินทางไปรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ปรับลดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมงานลากพระ ประกวดเรือพระรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ของอำเภอปากพะยูน ที่ อบจ.พัทลุง จัดงบสนับสนุนต่อเนื่องมาแล้วกล่า 10 ปี และงานลากพระในวันออกพรรษาของอำเภอปากพะยูนที่ประชาชนได้จัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 100 ปี งบประมาณส่วนนี้ที่ตั้งไว้ 3 แสนบาท ก็ถูกปรับลดไป 2 แสนเหลือ 1 แสนบาท ประชาชนก็ต้องการคำชี้แจงจากสภาจึงพากันเดินทางมารับฟังเป็นจำนวนมาก

 

หน้าแรก » ภูมิภาค