วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:10 น.

ภูมิภาค

กลุ่มนักธุรกิจเมืองลุงฝันหวาน หนุน มท.2สร้างสนามบินแห่งที่30

วันอังคาร ที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 19.19 น.


 

ผู้สื่อข่าวรายงงานจากจังหวัดพัทลุง วันนี้ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง อ.เมืองพัทลุง นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และ จ.พัทลุง เพื่อเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง จากนั้นนายถาวร ฯ พร้อมด้วยนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และคณะ ได้เดินทางไปหมู่ที่ 15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ ซึ่งจะเป็นสถานที่ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง และจากการศึกษาในเบื้องต้นของวิทยุการบินพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่อยู่ในรัศมีการขึ้นลงของเครื่องบิน จากสนามบินจังหวัดใกล้เคียงแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบว่าสถานที่ดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขังแต่อย่างใด

 

 

 

นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม กล่าวว่าสภาพความพร้อมด้านการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติบริสุทธิ์แบบเขา ป่า นา เล แหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชาวพัทลุง และต้นกำเนิดของหนังตะลุง มโนราห์ ฯลฯ จนทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่องนั้น นับเป็นจุดเด่นของจังหวัดพัทลุงที่สามารถรองรับการก่อสร้างสานบินพัทลุงได้เป็นอย่างดี ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรื้อทิ้งระบบ ระเบียบ ข้อกำหนดการก่อสร้างสนามบินของกรมท่าอากาศยาน เก่าออกไป เนื่องจากในขณะนี้เวลาเปลี่ยน โลกเปลี่ยนแล้ว พร้อมกันนั้นจะใช้งบประมาณของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 6 ล้านบาท ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง ตนมั่นใจว่าสนามบินพัทลุงจะเป็นสนามบินแห่งที่ 30 ของกรมท่าอากาศยานที่จะเกิดขึ้นต่อจากสนามบินเบตง จ.ยะลา

 

 

แต่ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุง เป็นเมืองที่ผลิตอาหาร ด้านการเกษตร ทุกรูปจึงไม่ทิ้งสิ่งนี้หากการศึกษา จำเป็นต้องใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1,400 นั้น ก็จะหาสถานที่แห่งใหม่กับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อพัฒนาพันธุ์ต่อไปในอนาตค

หน้าแรก » ภูมิภาค