วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 06:56 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯตาก-เมียวดี เปิดงาน "TAK TRUCK SHOW 2019"

วันเสาร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 21.49 น.
เมื่อเวลา  09.00 น. วันที่   9 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  สาขาแม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก  นายอรรษิษฐ์   สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและ นายอู เตชาออง ผู้ราชการจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเป็นประธานเปิดงาน   “TAK  TRUCK SHOW 2019  “  เพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสิ้นค้า ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากให้เข้มแข็งและพัฒนาสู่อาเซียน    จากนั้นทางสมาคมขนส่งจังหวัดตากเชิญแขกทุกท่านเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า  และ  พาแขกที่มาร่วมงานเยี่ยมชมเมืองใหม่เขตเศรษฐกิจบ้านโกกโก่ ที่ทางจีน  ลงทุนลงทุนในเขตจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา
 
ด้าน นายสมบูรณ์ ห้วยผัด นายกสมาคมขนส่งจังหวัดตาก กล่าวว่า สมาคมขนส่งจังหวัดตากดำเนินการจัดงาน“  TAK  TRUCK SHOW 2019 “ เพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าจังหวัดตาก และตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากให้เข้มแข็งและพัฒนาสู่อาเซียน เพื่อให้สมาชิกพบกับนวัตกรรมยานยนต์ที่ทันสมัยและสินค้าที่มาจำหน่าย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมันและเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับสมาชิกของสมาคม เพื่อดำเนินการและร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในโครงการต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะ ประโยชน์  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศไทยได้พบปะ สังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจขนส่งร่วมกันรวมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ดีขึ้น ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมขนส่งสินค้าๆทั่วประเทศและในอาเซียน 

หน้าแรก » ภูมิภาค