วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 13:56 น.

ภูมิภาค

ม.เกษตรฯกำแพงแสน จัดเดิน-วิ่งการกุศล ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 14.37 น.
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐมเขต 2 นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมการกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 13” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี อีกทั้งเป็นการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชนและประชาชนรักการออกกำลังกาย และให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่มีฐานะยากจน  ร่วมถึงการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยจะมอบให้กับ นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอกำแพงแสน  จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน  โรงเรียนบ้านหนองขาม  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง  โรงเรียนวัดห้วยผักชี  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุ้ง  โรงเรียนวัดหนองจิก และโรงเรียนบ้านคลองตัน 
 
สำหรับการแข่งขันกิจกรรมสำหรับบุคคล 4 ประเภท ได้แก่  1) ประเภทบุคคลทั่วไป 2) ประเภทเยาวชน  นักเรียน นิสิต  3) ประเภทครอบครัว  และ 4) ประเภท VIP โดยมีระยะการแข่งขัน 3 ระยะ ได้แก่  1) เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 2) วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร  และ 3) วิ่งมินิมาราธอน  10.4  กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางในวิทยาเขตกำแพงแสน  มีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ทางคณะฯและผู้จัดงานต้องขอขอบคุณ นักวิ่งทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,000 คน  ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ร่วมงานและสนับสนุนเป็นอย่างดี

หน้าแรก » ภูมิภาค