วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:07 น.

ภูมิภาค

เทศบาลนครอุบลฯ MOU การไฟฟ้าฯ ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 17.22 น.
ณ ลานทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอบลราชธานี และ หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน โครงการดังกล่าว ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมมือกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยดำเนินการก่อสร้างนำร่องจำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรม ช่วง วงเวียนน้ำพุ ถึง ถนนชยางกูร(ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์หรือแยกปั้มเอสโซ่) ระยะทาง 1.4 กม. และเส้นทางรอบทุ่งศรีเมือง ช่วง ถนนเขื่อนธานี ถึง ถนนพโลรังฤทธิ์ ระยะทาง 1.7 กม.รวม 2 เส้นทาง มีความยาว 3.1 กม. รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 264 ล้านบาท โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้า จำนวน 146 ล้านบาท เทศบาลนครอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างด้านระบบงานโยธา จำนวน 118 ล้านบาท
 
สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการได้รับความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าและมีความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ มีภูมิทัศน์สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมประเพณีและการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเฉพาะงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และเป็นการส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือ จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)   บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  การประปาส่วนภูมิภาค และเคเบิลทีวีส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินโครงการการในครั้งนี้ด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค