วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:32 น.

ภูมิภาค

แรงงานสุโขทัย จัดอบรมอาชีพเสริมการทำขนมไทยให้ผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 17.34 น.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เปิดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ของพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริม และเพิ่มรายได้ให้สามารถพึ่งตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้ ดำเนินการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

หน้าแรก » ภูมิภาค