วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 04:45 น.

ภูมิภาค

ชมความงามธรรมชาติ สัมผัสหนาว ดูหมอก ที่ผาวัดเขาศาลา (คลิป)

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 19.41 น.
วันที่ 3 ธ.ค. 62 หลังจาก มีประกาศ จาก กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-10 ธันวาคม 2562 ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 02 ธันวาคม 2562 ในช่วงวันที่ 3-10 ธันวาคม 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 8-10 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส
 
 
ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ จึง ได้ลงพื้นที่ไปยังผาพระภูศาลา ภายในพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุละฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.สุรินทร์อีกแห่งหนึ่ง ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่น่าสนใจ มีทิวทัศน์ที่มองลงไปจากหน้าผาอย่างสวยงาม สลับทิวเขาไปตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ขณะที่อุณหภูมิในช่วงค่ำถึงช่วงเช้า ลดลง อยู่ที่  15-17 องศาเซลเซียส สามารถสัมผัสอากาศหนาวเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด และพบว่ามีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ แนวทิวเขาที่สลับลดหลั่นลงไปด้านล่างอย่างสวยงาม ในช่วงดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ซึ่งมีความสวยงามอย่างยิ่ง  รอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสอากาศเย็นบริสุทธิ์และชมดวงอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกเหนือทิวเขา ที่สวยงามอยู่
 
 
นอกจากนี้ ที่บริเวณหน้าผาพระภูศาลา มีพระพุทธรูปและรูปปั้นลอยตัวของเกจิดังต่างๆ อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เกจิดังดังของ จ.สุรินทร์ รวมไปถึงพระพุทธรูปพระพุทธยันตีเมตตาทันใจโลกนาถ,พระพุทธไสยาสน์,พระพุทธวิสุทธิคุณ และเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น ที่มีทั้งแกะสลักกับหินและหินอ่อนอย่างปราณีตสวยงาม นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวและชมความงามของธรรมชาติบนผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ได้ทุกวัน
 
 
สำหรับวัดเขาศาลาอตุ ละฐานะจาโร ตั้งอยู่ที่ ต.จรัส เป็นพุทธอุทยานแห่งแรกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 10,865 ไร่ ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ผ่านกรมการศาสนาให้วัดเป็นผู้ดูแล เพื่อจัดสร้างโครงการพุทธอุทยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ตามพระราชเสาวนีย์ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2536 ทรงรับสั่งให้ราษฎรช่วยกันรักษาป่าและสัตว์ป่าไว้เพื่อเป็นสมบัติของชาติและอนุชนรุ่นหลัง