วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:36 น.

ภูมิภาค

สุดฮา! นักดับเพลิงสวมชุด 4 ยอดฮีโร่แข่งขันคล้องโค (คลิป)

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 20.10 น.
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดแข่งขันคล้องโค ณ.ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร คาบอยแลนด์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  งานเกษตรกำแพงแสนที่จัดขึ้นวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562
 
ภายในงานการแข่งขันคล้องโคมี 2 ประเภท ประเภทนิสิต/นักศึกษา ชาย-หญิง อายุ 18 ขึ้นไป  ในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ และประเภทประชาชนทั่วไป ชาย รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยมีค่าสมัคร 300 บาทในการแข่งขันคล้องโค  และเงื้อนำขในการคล้องโค จำนวน 3 ตัวในเวลา 3 นาที ซึ่งวัว แต่ละตัวมีความสูงเท่าเอว นำ้หนักประมาณ 80-100 กก. ผู้ที่ชนะการแข่งขันคล้องโค ปี 62 จะได้รับรางวัลชิงถ้วยหัวหน้าภาคสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสน ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธิวณิชย์ และเงินรางวัล ของขวัญการเลี้ยงโค
 
ภายในงานการแข่งขันคล้องโค มี 4 ยอดมนุษย์ ไอ้แมงมุม -สไปร์ทเดอร์แมน -เดอะฮัท -มนุษย์ค้างคาว-กับตันอเมริกา ได้ลงแข่งคล้องโค สร้างสีสันและเรียกเสียงหัวเราะจากนิสิต นักศึกษา คณะอาจารย์ ประชาชนที่เข้าร่วมแข่งขันคล้องโค ในงานเกษตรกำแพงแสน ซึ่งทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลกำแพงแสน สวมชุดสไปร์ทเดอร์แมน นายวรานนท์ ภูมิมาลา (บอย) ผู้ที่สวมชุดกับตันอเมริกา นายมงคล จิตบุญวงษ์ เป็นต้นทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลกำแพงแสน
 

หน้าแรก » ภูมิภาค