วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 09:18 น.

ภูมิภาค

โรงเรียนเมืองปราจีนจัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 18.55 น.
วันที่ 4 ธ.ค.62  ที่ลานหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี นางภาริณี   ผ่องแผ้ว  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
โดยวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภฺมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล- ม.3 –ครูและผู้ปกครอง รวมกว่า 650  คน   จัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีการถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
ทั้งนี้โดยนักเรียนเป็นผู้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล กล่าวคำถวายข้าวสารอาหารแห้ง ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะได้ร่วมกับผู้ปกครอง ทำบุญตักบาตรอีกครั้งที่ศูนย์ราชการใหญ่ซึ่งเป็นกิจกรรมในระดับจังหวัด

หน้าแรก » ภูมิภาค