วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:22 น.

ภูมิภาค

นครพนมสั่งขุดดินพิสูจน์ทุจริตภัยแล้ง พบผู้รับจ้างยังอยู่ในระเบียบ

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 19.00 น.
คืบหน้า กรณี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผอ.โครงการส่่งน้ำเเละบำรุงรักษาน้ำก่ำ  และนายพงษ์ภาณุ    พิมลภัทรกุล  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม นำนายช่างเซอร์เวย์ ชุดรังวัดที่ดิน จู่โจมเข้าตรวจสอบโครงการที่มีชาวบ้านร้องเรียนในพื้นที่อำเภอนาแก จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการขุดลอกหนองบุ่งกกกอก บ้านนาคู่กลาง หมู่ 2 ต.นาคู่ มีขนาดความกว้างประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 120 เมตร ความลึก 4 เมตร หรือปริมาณขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณจำนวน 480,600 บาท(สี่แสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  2.โครงการขุดลอกหนองบุ้งบักโอ้ บ้านนาคู่เหนือ หมู่ 8 ต.นาคู่ ความกว้างประมาณ 45 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่ต่ำกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 477,000 บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 3.โครงการขุดลอกหนองก่ำหลง บ้านนาคู่ใต้ หมู่ 7 ต.นาคู่ ความกว้างประมาณ 45 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกประมาณ 3.50 เมตร หรือปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า 12,390 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) และ 4.โครงการขุดลอกหนองบุ่งขี้เหล้า บ้านนาคู่ใต้ หมู่ 7 ต.นาคู่ ความกว้างประมาณ 50 เมตร ยาว 120 เมตร ความลึกประมาณ 4 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 12,400 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 481,400 บาท(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ตั้งตัวแทบไม่ทัน โดยทั้ง 4 โครงการ ตรวจรับงานไปเรียบร้อยแล้ว
 
ซึ่งนายสยามฯนำร่องสุ่มตรวจทีมโครงการขุดลอกหนองบุ่งกกกอก บ้านนาคู่กลาง หมู่ 2 ทราบจากช่างรังวัดในเบื้องต้น ว่ามีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน จำนวนดินที่ใช้กั้นเป็นคันคลอง ประมาณ 11,100 คิวดิน แต่ในป้ายโครงการระบุว่าต้องขุดลอกดินไม่น้อยกว่า 12,500 คิวดิน จึงมีดินหายไป 1,400 คิวดิน ซึ่งทางผู้ควบคุมงานอ้างว่านำไปถมที่บริเวณฌาปนสถานวัดฟ้าขื่นฯ บ้านนาคู่กลาง หมู่ 2 ต.นาคู่  ผวจ.นครพนม จึงต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพราะผู้ควบคุมงานอ้างว่าดินที่เหลือในการขุดลอกทั้ง 4 โครงการ นำมาถมที่บริเวณนี้ คำนวณคร่าวๆดินจากการการขุดลอกจะต้องมีอยู่บริเวณดังกล่าว ประมาณ 6,000 คิวดิน เพื่อความโปร่งใส ผวจ.นครพนม สั่งให้นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก จัดหารถแบคโฮขุดดินที่ถมขึ้นมาพิสูจน์ และคาดโทษผู้ตรวจรับงานว่าหากปริมาณดินไม่ตรงตามข้อเท็จจริง จะต้องมีคนรับผิดชอบ
 
ล่าสุด วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก นำรถแบคโฮมาขุดหลุมนำดินขึ้นมากองไว้จำนวน 9 หลุม เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสภาพว่าเป็นดินที่นำมาจากการขุดลอกทั้ง 4 โครงการหรือไม่ และมีจำนวนกี่พันคิว
 
กระทั่งเวลา 14.00 น. นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายณัฐพล สุริยนต์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดนครพนม และ นายไพโรจ์ โกพล นายช่างอาวุโส สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยฯ(ปภ.ฯ) เดินทางาตรวจสอบจุดที่ถมดินที่เมรุวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา พร้อมคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ ซึ่งผลจากการตรวจการขุดลอกหนองบุ่งกกกอก บ้านนาคู่กลาง หมู่ 2 ครั้งที่สอง หลังนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.ฯ คลางแคลงใจในการตรวจวัดครั้งแรก ปรากฏว่ามีปริมาณดิน 12,564 คิวดิน เกินจากปริมาณที่ระบุไว้ 64 คิวดิน จากนั้นไปตรวจบริเวณเมรุสถานบนเนื้อที่เป็นลานกว้าง 1 ไร่ครึ่ง ที่นำดินทั้ง 4 โครงการไปถม ถัวเฉลี่ยแห่งละ 1,400 คิวดิน ด้วยการวัดจากชั้นดินเดิมแล้วนำมาคำนวณ มีผลปริมาณดินใหม่ที่ถมจำนวน 7,155 คิวดิน ซึ่งผลอาจจะมีคลาดเคลื่อนขึ้นลงเล็กน้อย ก็ถือว่าเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ เบื้องต้นยังไม่พบผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขการว่าจ้าง
 
นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ก็เป็นการแก้ข้อสงสัยของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ว่า โครงการขุดลอกหนองน้ำทั้ง 4 โครงการอาจจะมีการทุจริตคอรัปชั่น การมาตรวจครั้งนี้ไม่ได้การันตีว่าโครงการนี้ไม่มีการทุจริต ซึ่ง ผวจ.นครพนม ยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบ เพราะต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด

หน้าแรก » ภูมิภาค