วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:07 น.

ภูมิภาค

จ.เลย แล้งมาเร็วมากน้ำไม่เข้าอ่าง ชลประทานเป็นห่วงให้ประหยัดน้ำ

วันจันทร์ ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2563, 09.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติหลายเดือน ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดเลยมีฝนตกน้อยมาก ในฤดูฝนที่ผ่านมา ปริมาณการไหลของน้ำเข้าอ่างเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ จนให้หลายๆฝ่าย เริ่มเป็นห่วง กับสถานการณ์ ภัยแล้งที่กำลังมาเยือนก่อนเวลา ปริมาณน้ำในอ่างหลักหมดจนเหลือก้นอ่าง
    


นายเริงชัย  รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย มอบหมายให้ นายชัยยันต์ สุรสรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ กล่าวให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำจังหวัดเลย ว่า ด้วยในห้วงฤดูฝนปี 2562 ที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกน้อยเพียง 640 มม. ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติเป็นอย่างมาก (ฝนเฉลี่ย จ.เลย 1,237 มม.) ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานมีปริมาณน้ำ 4.797 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18.10 % และอ่างน้ำเลยมีปริมาณน้ำ 26.658 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 74.45 % ส่วนแหล่งน้ำและแม่น้ำลำห้วยต่างๆ มีปริมาณน้อยมาก สามารถใช้น้ำเพื่อการประปาเพียงอย่างเดียวได้ถึงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2563 เท่านั้น

 

 

โครงการชลประทานเลยจึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนได้รับทราบสถานณ์น้ำและช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ โดยงดการปลูกพืชฤดูแล้ง ลดการสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะโดยเฉพาะแม่น้ำเลย เพื่อให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤติการขาดแคลนน้ำในครั้งนี้ไปให้ได้ถึงเดือน มิ.ย.2563

 

หน้าแรก » ภูมิภาค