วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 17:05 น.

ภูมิภาค

จิตอาสาพระราชทานอุบลฯ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาเรือนจำ

วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.42 น.
วันที่ 15 ม.ค.63 ณ เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพโลชัย  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  นายวิรุจ  วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  Big Cleaning  ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำเดือน มกราคม 2563
 
โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชานี  ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  ทำกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางอุบลราชธานี ประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ  เก็บกวาดขยะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และถนนบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางอุบลราชธานี  การจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการ  ตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการทันตกรรม กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ  พ่นยากำจัดยุงภายในเรือนจำ และการจัดอบรมขยายผลในหัวข้อ  "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์สวนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

หน้าแรก » ภูมิภาค