วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 22:15 น.

ภูมิภาค

อุบลฯจัดงานวันครู "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย"

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 20.30 น.
วันที่ 16 ม.ค.63 ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นายเธียรชัย  พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พุทธศักราช 2563  ภายใต้ชื่องาน “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”
 
ทั้งนี้  ในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันครูแห่งชาติ” โดยวันครูแห่งชาติ เริ่มมีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500   คำว่า “ครู” มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต “คุรุ” และภาษาบาลี “ครุ  คุรุ” ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอน และในปี 2563 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64  ว่า “ครูไทย  รักศิษย์  คิดพัฒนา”
 
โดยการจัดงานวันครูในครั้งนี้ มีพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีเจริญพุทธมนต์  ถวายปัจจัย  อาหารปิ่นโตพระสงฆ์ รวม 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ครูผู้ล่วงลับไปแล้ว   พิธีสวดคำฉันท์บูชาพระคุณครู   และการมอบรางวัลครูผู้สอนดีเด่น –ผู้บริหารดีเด่น  ท่ามกลางครูทุกสังกัดในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่มาร่วมงานกว่า 500 คน     
ส่วนข้าราชการครูที่อยู่ตามต่างอำเภอ ก็จะมีการจัดงานวันครูขึ้น  ณ  อำเภอนั้นๆ โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 – เขต 5  ดำเนินกิจกรรมจัดงานวันครูขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต ซึ่งส่วนใหญ่ในปีนี้ จะแยกจัดเป็นรายอำเภอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เพื่อนครูทุกคน

หน้าแรก » ภูมิภาค