วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 08:05 น.

ภูมิภาค

180 ครูเข้ารับรางวัลดีเด่นในงานวันครูครั้งที่ 64

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 20.42 น.

 

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1) ถ.รัตนวงษา ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ  และหน่วยงานทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การอ่านสารวันครูของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ การประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ การกล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสังกัดต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 180 คน โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผอ. สพม.เขต 28 และ นายเกษม สืบเสน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะครู ผู้บริหาร ร.ร. ให้การต้อนรับ และมาร่วมพิธีจำนวนมาก
 


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 จ.ศรีสะเกษ จัดงานนี้ขึ้น โดยมีคำขวัญคือ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ของครูยุคใหม่ที่เป็นผู้นำการเรียนรู้ กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเป็นนักคิดและนักพัฒนาเป็นผู้เติมเต็มความรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต และจุดประกายให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดเป็นแก้ไขปัญหาได้ มีหลักคิดที่ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตนขอให้กำลังใจคุณครูทุกท่านที่ได้เสียสละทุ่มเททุกอย่างเพื่ออบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติสืบต่อไป

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค