วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:15 น.

ภูมิภาค

สมาชิกชมรมสหกรณ์ฯ ครูขอนแก่น ถือป้ายประท้วงเงิน431ล้านหายไปไหน

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 08.12 น.

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(Kice)ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดนายอาสา คัมภิรา รองประธานกรรมการ สหกรณ์ฯครูขอนแก่น นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผจก. ดร. อนุศาสน์ สอนศิลพงศ์ นายอาสา คัมภิรา รองประธานกรรมการ สหกรณ์ฯครูขอนแก่น นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯครูขอนแก่นจำกัด นายวิวัฒน์ สุดาจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมดำเนินงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดยมี ดร.ภูมิพัทร เรืองแหล่ ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ. สพป.ขอนแก่น 4 ดร.วสันต์ สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม. เขต 25 ขอนแก่น นายเกียริตคุณ จันแก่น ผอ.สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ผู้แทนกรรมการสมาชิกเขตบริการทั้ง 6 เขตบริการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าปฏิบัติการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กว่า 500 คนร่วมประชุม

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้าที่จะมีการประชุมได้มีมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ถือป้ายประท้วงที่หน้าจุดลงทะเบียนข้อความว่า โบนัสสหกรณ์ 20 ล้าน มากเกินไป ขอวัดใจ 6 ล้านก็พอ ต่อด้วยลดดอกเบี้ยเหลือ 5 บาทช่วยชาติ ช่วยครู คืนสมาชิกภาพ ที่ให้ออก โดยไม่ชอบเดี๋ยวนี้ และ เงิน 431 ล้านบาท หายไปไหน ใครรับผิดชอบ เป็นต้น จนกระทั่งในเวลา 09.30 น.จึงดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 แจงต่อสมาชิกฯผลการดำเนินการบางช่วงบางตอนว่าสหกรณ์ฯครูขอนแก่น จำกัด มีผลกำไรสุทธิ 1,126,271,660.15 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว (1,013,194,839.11 ) ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ร้อยละ 6 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว (เงินปันผล ร้อยละ 6 เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 14)


ซึ่งในช่วงแถลงชี้แจงอยู่นั้น นายคมกริช พุดดี สมาชิกบำนาญเมืองพล ได้ลุกขึ้นยกมือขออภิปรายใจความว่าตนเองรู้จักกับตัวประธานเป็นการส่วนตัวเป็นอย่างดี แยกแยะให้ออกกรณีที่เป็น ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่สั่งการบุคลากรครูในสังกัดได้ แต่ในตำแหน่ง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น อยากปล่อยให้สมาชิกฯได้ระบายออกแสดงความคิดเห็นบ้างดังนั้นขอเสนอเลื่อนการเลือกตั้ง เลือกตั้งประธานกรรมการปี 2563 - 2564 ตลอดจนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการปี 2562-2564 อีกทั้งเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการปี 2563-2564 และผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 -2564 ออกไปก่อน โดยให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 รักษาการในหน้าที่ไปก่อน ตามมาตราข้อบังคับที่ 65 ที่ว่าอำนาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯเพราะฉะนั้นที่ประชุมแห่งนี้สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรควรจะทำอะไร การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่นี้มันอยู่ในขั้นวิกฤต มีปัญหาอยู่

 


นายคมกริช กล่าวอีกว่าดังนั้นสมควรที่จะจัดการกับเรื่องเงินที่หายไป 431 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จ ก่อนดีไหม จึงขอเสนอว่าวันนี้ให้งดการเลือกตั้งไปก่อนให้รักษาการไปก่อน เสร็จแล้วเมื่อสหกรณ์ฯมีปัญหาอย่างนี้อยากจะเสนอว่าสหกรณ์ฯควรตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง เป็นไตรภาคี เช่นกรรมการจัดการ ส่วนหนึ่ง สมาชิกส่วนหนึ่ง ตัวแทนชมรมสมาชิกส่วนหนึ่ง เข้ามาร่างข้อบังคับใหม่ มาแก้ไขระเบียบตัวไหนที่มีปัญหา ที่ทำให้สหกรณ์มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ เสร็จแล้วให้ทางสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก มาช่วยกันพิจารณาเสร็จแล้วก็ประกาศใช้เลือกตั้ง ถือว่าเป็นการเปลี่ยนน้ำใหม่ ใครมีความสามารถก็ลงบริหารจัดการ


ทำให้ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด แจ้งในที่ประชุมให้มีการโหวตด้วยการยกมือว่า ประเด็นที่ 1 สมาชิกควรกระทำตามกระบวนตามระเบียบคือให้มีการเลือกตั้ง หรือประเด็นที่ 2 ขอให้งดไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ตั้งทีมงานมาวิเคราะห์ โดยให้ตัวประธานรักษาการไปก่อน ผลการยกมือโหวตเห็นด้วย 121 คน ไม่เห็นด้วย 72 คน จึงให้มีการดำเนินการเลือกตั้งต่อไป

 


ในช่วงดังกล่าวนายสมาน มงคลการ สมาชิกสหกรณ์ขอนแก่นหมายเลข 3056 ลุกขึ้นประท้วงว่า ที่มาประชุมในวันนี้ ผมต้องการอยากจะให้สหกรณ์ขอนแก่นนี้ได้แก้ไขระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ที่ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมให้กับพี่น้อง เพื่อนครู ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯให้เขาได้ลงดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข สิ่งไหนไม่เป็นธรรมก็ให้แก้ไข สิ่งไหนที่ดีแล้วก็ให้คงไว้ เราต้องการให้เน้นย้ำว่าให้สหกรณ์ณช่วยสมาชิกจริงๆ ไม่ใช่มารังแกสมาชิก โดยเฉพาะการไล่สมาชิกออกจากสหกรณ์ แล้วยึดทรัพย์ของสมาชิก โดยไม่หาวิธีการแก้ไขเลย อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการฆ่าครู เป็นการฆ่าสมาชิก ไม่ได้ช่วยเหลือครู ความจริงแล้สสหกรณ์ฯต้องเป็นที่พึ่งของครู ต้องช่วยเหลือครู ตามวัตถุประสงค์ ผมจึงอยากจะให้วันนี้แก้ไขระเบียบข้อบังคับ และหลายอย่างที่ไม่เป็นธรรมในสังคมซึ่งผมจะพูดในรายละเอียดมากกว่านี้ครับขอบคุณมากครับ

 


ซึ่งผลการเลือตั้งที่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ลงคะแนน 237 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13 บัตรเสีย 19 ให้กับ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงษ์ เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด อีก 1 สมัย และลงคะแนนเลือกนายสวัสดิ์ แก้วชนะ นางอภิรดี นิราศสูงเนิน นายสุพรรณ ศรีตะวัน นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ นายบดินทร์ บุญลือ และนายสุพรรณ ประพาศพงษ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดปี 2563 -2564 และเลือกนายฉลวย หล่องบุศรี นายสัมพันธ์ โพยนอก นายวัศนัย ล้นเหลือ นายสุรินทร์ หล้าหา และนายกวี วรรณศรี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดปี 2563 -2564

หน้าแรก » ภูมิภาค