วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 14:54 น.

ภูมิภาค

ประจวบฯ ถวายราชสักการะฯสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันพระราชสมภพ

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.02 น.

 

 

 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 63 ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พลตรี อภัย อรัญทิมา  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ (ผบ.ศร.) ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพานพุ่ม ดอกไม้สด และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ท่านทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ

 


สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ เป็นพระโอรสของพระเจ้าปราสาททอง พระราชมารดาเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก พ.ศ. 2175 พระองค์ได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2199 เมื่อพระชนมายุได้ 25 พรรษา เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ทำให้กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์ มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การต่างประเทศ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีที่สำคัญหลายเรื่องเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีในสมัยกรุงศรีอยุธยา  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี รวมระยะเวลาครองราชสมบัติ 32 ปี มีพระชนมายุ 56 พรรษา.

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค