วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 16:54 น.

ภูมิภาค

ชาวบึงทวายร่วมใจบวงสรวงต้นยางยักษ์ 8 คนโอบ พร้อมขอโชคลาภ

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.19 น.
เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหน้าสำนักงาน กศน.ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีต้นยางยักษ์ขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปียืนต้นอยู่ นายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอเต่างอย นายนิยม เวชกามา สส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย นายชาญชัย งอยผาลา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอย นายวงศ์สง่า ดาทุมทา นายก อบต.บึงทวาย และชาวบ้าน ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงต้นยางยักษ์ มีการนำเครื่องเซ่นไหว้อาทิ อาหารคาวหวาน น้ำแดง ผลไม้ ข้าวต้มมัด มาเพื่อกราบไหว้บูชา เพราะเชื่อกันว่าต้นยางที่มีอายุหลายร้อยปีนี้ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตย์อยู่จากการคำนวณเชื่อกันว่ามีอายุเกือบ 400 ปี โดยนายวัชรินทร์  รื่นถวิล นายอำเภอเต่างอย ได้ขึ้นไปวัดโดยรอบ มีเส้นรอบวง 8.75 เมตร ใช้คนโอบถึง 8 คน มีความสูงจากพื้นดินจนถึงปลายยอด 49.51 เมตร การบวงสรวงได้มีนางรำแต่งชุดพื้นเมืองฟ้อนรำบวงสรวงอย่างสวยงาม โดยชาวบ้านในตำบลบึงทวายบอกว่า  การจัดบวงสรวงครั้งนี้ก็เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความรักสามัคคีของชาวบ้าน
 
นายวงศ์สง่า ดาทุมทา นายก อบต.บึงทวาย กล่าวว่า ประวัติของต้นยางยักษ์ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อ พ.ศ. 2543 มีทนายท่านหนึ่งทำเรื่อง เพื่อหวังจะโค่นต้นยางใหญ่ต้นนี้  แต่มีผู้ใหญ่หลายท่านให้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ชาวบ้านดงหลวง บ้านเหล่าสามัคคี จึงได้รวบรวมรายชื่อ 700 คน ส่งไปที่จังหวัด  ส่งไปที่ป่าไม้เขตเพื่อขอคัดค้านการโค่น ต่อมามีหนังสือจาก  พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในสมัยนั้นว่า ต้นยางใหญ่บ้านดงหลวงตันนี้ให้อนุรักษ์ตลอดไป ต่อมา สโมสรโรตารี่สกลนคร โดย รทร ประสาท ตงศิริ  ได้พร้อมใจกันจัด โครงการ อนุรักษ์สิงแวดล้อม เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดิน เพื่ออนุรักษ์ต้นยางไว้  เป็นการรักษาธรรมชาติและสิงแวดล้อม ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเงิน จำนวน 67,229  บาท จัดซื้อที่ดินจากชาวบ้านดงหลวง  จากนั้นสโมสรโรตารี่สกลนคร  ได้มอบที่ดินผืนนี้ให้กับ อบต.บึงทวาย ดูแลจนถึงปัจจุบัน และบริเวณเดียวกัน มีศาลเจ้าแม่ต้นยางตั้งอยู่ โดยได้แกะสลักกิ่งยางที่หักลงมาเป็นรูปผู้หญิง เพื่อให้คนกราบไหว้บูชา มีผู้มาขอพรขอโชคลาภอยู่ตลอด และวันนี้เลข 75 เกลี้ยงแผง

หน้าแรก » ภูมิภาค