วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 17:12 น.

ภูมิภาค

รองผู้ว่าฯอุทัยธานีเปิดกิจกรรม"มนต์รักสตรเบอรี่ ครั้งที่3” จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 19.52 น.

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 14 ก.พ.63 โดยมี ดร.อลงกต วรกี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ พร้อมนางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานี นายสุรพล ระลอก ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านไร่ รักษาการแทนนายอำเภอบ้านไร่ นายสนอง บุษบงค์ ปลัดอำเภอบ้านไร่ พร้อมด้วยหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เข้าร่วมในครั้งนี้

 

 

นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงเป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ จัดกิจกรรม "มนต์รักสตรอเบอรี่ ครั้งที่ 3" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชนสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของดีตำบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี การส่งเสริมด้านการตลาดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร สตรอเบอรี่แก่นมะกรูดและส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปะ หัตกรรม ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า และเพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ราษฎรพื้นที่สูงภูเหม็น อำเภอห้วยคต อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีและเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงป่าผาก อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคีเครือค่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

ส่วนบรรยากาศภายในงานรองผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีพร้อม ปลัดอำเภอบ้านไร่ร่วมเป็นสักขีพยานในงานจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ให้กับนายสุริยะ แผนสุพรรณ์ และนางนรากร บูโกก โดยภายในงานได้มีอาหารพื้นบ้านของทางกะเหรี่ยงซึ่งฝ่ายเจ้าสาวและเจ้าบ่าวได้มีการป้องกันเช่น ข้าวเหนียวดำแดกงา แกงหยวกกล้วย ที่เรียกว่าอาหารตามประเพณีของทางกะเหรี่ยงใช้ในเวลาที่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจดทะเบียนสมรส

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค