วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 16:00 น.

ภูมิภาค

การเคหะสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงวัยในวันวาเลนไทน์ มอบ “บ้านสบายเพื่อยายตา”8หลัง

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 21.27 น.

วันนี้(14 ก.พ.63) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ทำการส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ "บ้านสบายเพื่อยายตา" ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 หลัง โดยมีนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี

 

 
         
นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ หรือบ้านสบายเพื่อยายตา เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการพัฒนาสังคม ที่ต้องการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมและส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับโครงการ “ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ หรือ “บ้านสบายเพื่อยายตา” เป็นโครงการที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดทำที่อยู่ อาศัยใหม่ทั้งหลัง รวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ทำให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติสุขในชุมชนเดิมอย่างยั่งยืน

 
 
ทั้งนี้โครงการ “ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบันได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วทั้งสิ้น 176 หลัง สำหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการจำนวน 8 หลัง ได้แก่ พื้นที่ตำบลปากพูน จำนวน 4 หลัง ตำบลปากนคร จำนวน 1 หลัง ตำบลนาเคียน จำนวน 1 หลัง ตำบลบางจาก จำนวน 1 หลัง และ ตำบลท่าไร่ จำนวน 1 หลัง

 

ขณะที่ผู้ที่ได้รับมอบบ้านต่างรู้สึกดีใจและขอขอบคุณรัฐบาลและการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและก่อสร้างบ้านให้ เพราะลำพังตัวเองไม่มีเงินพอที่จะสร้างบ้านดังกล่าว

หน้าแรก » ภูมิภาค