วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 15:54 น.

ภูมิภาค

"มนัญญา" นำกลุ่มสตรีมุสลิมะห์นครศรีธรรมราช สวดอุอาอ์ขอพรให้ผู้เสียชีวิตโคราช

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.31 น.
วันที่ 15 ก.พ.63 เวลา 10.30 น. นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปยังศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทสตรีมุสลิมในเวทีการเมือง” ในการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 พันธกิจของสตรีในสถานการณ์โลกมุสลิม  มีนายถาวรวัฒน์  คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มสตรีมุสลิมะห์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ
 
ทั้งนี้ ก่อนการบรรยายพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวนำการสวดดุอาอ์ตามหลักศาสนอิสลาม เป็นเวลา 1 นาที เพื่อขอพรให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา และขอให้ประเทศสงบร่มเย็น 
 
นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ไม่ว่าผู้เสียชีวิตจะเป็นมุสลิมหรือไม่ แต่เขาคือพี่น้องประชาชนของเราที่อยู่ในประเทศไทย จึงขอให้ดุอาอ์เป็นเวลา 1 นาที 
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยตอนหนึ่งว่า สตรีมุสลิมหรือสตรีศาสนิกใดก็แล้วแต่ไม่ได้มีการแบ่งแยก ไม่ได้เป็นอุปสรรคในเวทีการเมือง  แต่ขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่า อันที่จริงสตรีทุกคนเกิดมามีความยอดเยี่ยมอยู่แล้ว จะบอกว่าสตรีคือผู้ที่ครองโลกได้เลย ไม่มีใครที่ไม่เกิดในท้องสตรี ไม่มีใครที่ไม่ได้รับการโอบอุ้มจากสองมือของความเป็นสตรี ไม่มีสุภาพบุรุษคนใดที่ไม่ได้เกิดจากท้องสุภาพสตรี และไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ ดังนั้นแม่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก

หน้าแรก » ภูมิภาค