วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14:25 น.

ภูมิภาค

ผวจ.ประจวบฯสั่งปิดห้างฯ สามร้อยยอดโล่งไม่พบเชื้อ

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.30 น.

วันที่ 25 มีนาคม 63 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อเพิ่ม ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 ประกอบด้วย 1. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 2.ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และร้านอาหารเปิดได้เฉพาะการจำหน่ายเพื่อให้นำกลับไปบริโภคในสถานที่อื่น 3.ตลาดและตลาดนัดให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

 

นอกจากนี้ยังกำหนดห้ามใช้พื้นที่นั่งหรือจัดให้มีสถานที่เพื่อนั่งหรือยืนรับประทานอาหารและหรือเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า ร้านอาหารทั่วไปและหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มเพื่อให้นำกลับไปบริโภคในสถานที่อื่น สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น ห้ามรับประทานอาหารและหรือเครื่องดื่มในพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น พื้นที่ริมสันเขื่อนกันคลื่น พื้นที่แนวสันเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำ ทางเดิน ทางเท้า และงดให้บริการชั่วคราวในสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง ยกเว้นงานบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย งานบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรหายเท่านั้น” นายพัลลภ กล่าว

 

ด้าน นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด เปิดเผยว่ากรณีสังคมโซเชียลแชร์ข้อมูลทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความหวั่นวิตก กรณีเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคชุดเคลื่อนที่เร็วโรงพยาบาลสามร้อยยอด พบผู้ป่วยชาย อายุ 56 ปี มีอาการไข้สูง เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19 หลังจากไปทำงานรับจ้างในโรงครัวช่วงการจัดงานประจำปีวัดสามร้อยยอดหมู่ 8 ต.ไร่เกา ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่วัดดังกล่าว ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ได้รายงานผลการตรวจสารคัดหลั่งจากห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สมุทรสงคราม ยืนยันว่า ผู้ป่วยชายรายดังกล่าวไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด แต่มีผลการวินิจฉัยอาการปอดบวมเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการเจ็บคอ.

หน้าแรก » ภูมิภาค