วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:53 น.

ภูมิภาค

ผู้ป่วยโควิท 2 รายแรกเข้าพักฟื้น รพ.สนามธรรมศาสตร์ จนท.คุมเข้ม

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 11.17 น.

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ อาคาร Dluxx ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ป่วยโควิท-19 จำนวน 2 รายแรก เดินทางเข้าที่พักที่ชั้น 8 แล้ว ท่ามกลางมาตการควบคุมอย่างเข้มงวด ของคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

 


   

ด้าน รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า สำหรับอาคารที่ถูกจัดเตรียมรองรับผู้ป่วย ภายในด้านหลังของมหาวิทยาลัย อาคารสูง ชื่อ Dluxx Thammasat มีลักษณะเป็นหอพัก 14 ชั้น มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับได้มาตรฐาน โดยเตรียมติดตั้งกล้องวงจรเพิ่มเติม และจัดระบบการรับผู้ป่วย และยาเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่วนยาเวชภัณฑ์ และแพทย์ ทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบในเบื้องต้น เมื่อปริมาณผู้ป่วยสูงขึ้น อาจจะต้องให้บุคลากรจากโรงพยาบาลเครือข่ายมาช่วยสนับสนุน โดยมั่นใจว่าบุคลากรล้วนมีความสามารถในการบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19

 


   

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยังกล่าวอีกว่า อยากให้ประชาชนมั่นใจระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ทั้งนี้ โรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีความร่วมมือกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจาก COVID-19 เป็นเรื่องใหม่ รัฐบาลให้ความสำคัญและให้ความสนใจ และให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ รัฐบาลมีงบประมานเพียงพอให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่า ประชาชนทุกท่านจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุด.และจะมีการแถลงข่าวทุกๆวันในเวลา 09.00น.