วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 16:52 น.

ภูมิภาค

ภาครัฐร่วมกับพ่อค้าแม่ค้า ล้างตลาดทรัพย์ทวีศูนย์กลางตลาดปลาภาคกลาง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 12.10 น.
วันที่ 26 มี.ค.63 ที่บริเวณตลาดทรัพย์ทวี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ร่วมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดทรัพย์ทวี โดยการนำเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมกับพ่อค้า แม่ค้าในตลาด นำอุปกรณ์ฉีดพ่นไบโอเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ทำความสะอาดโดยการล้างทำความสะอาดพื้นและทางเดินรอบบริเวณ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 
สำหรับตลาดทรัพย์ทวีนั้น ถือว่าเป็นศูนย์กลางตลาดปลาของภาคกลาง ในแต่ละวันจะมีพ่อค้า แม่ค้า นำปลาน้ำจืดมาซื้อ-ขายกันกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งปกติได้มีการดูแลทำความสะอาดล้างตลาดกันอย่างต่อเนื่อง การที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในวันนี้ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการว่าตลาดมีความสะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค ซึ่งถือเป็นมาตรการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดอ่างทอง

หน้าแรก » ภูมิภาค